Νούμερο δαχτυλιδιού

Βρες το νούμερο σου
1. Μετρήστε σε χιλιοστά την διάμετρο ενός δαχτυλιδιού σας από το εσωτερικό μέρος του. 
                                            
 
2. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του παρακάτω πίνακα βρείτε το μέγεθος του δαχτυλιδιού σας.